Privacybeleid

Van een inbreuk op de beveiliging is sprake wanneer zich daadwerkelijk een incident heeft voorgedaan. Alleen een dreiging van een inbreuk op de beveiliging is daarom nog geen incident.

Van kwantitatief en kwalitatief ernstige lekken is sprake, wanneer er grote hoeveelheden persoonsgegevens op straat komen te liggen maar ook om persoonsgegevens zoals inloggegevens, financiële gegevens, kopieën identiteitsbewijzen en/of paspoorten.

De aard en omvang van het datalek dienen telkens in overweging genomen te worden bij de afweging of een lek aan de toezichthouder gemeld dient  te worden. Melding aan toezichthouder wordt gedaan door Directie en Bestuur van de Stichting Kledingbank Limburg in samenspraak met medewerker ICT.